PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ

Za veškeré informace uveřejněné na stránkách www.rd-jenstejn.cz (dále jen Stránky) odpovídá Amadet Jenštejn s.r.o. jako provozovatel těchto internetových stránek.
Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující:

  • 1. Provozovatelem Stránek www.rd-jenstejn.cz je Amadet Jenštejn s.r.o. (dále jen Provozovatel).
  • 2. Tyto podmínky pro uživatele (dále jen Podmínky) Provozovatel vydává pro účely seznámení veřejnosti se způsobem a podmínkami Stránek.
  • 3. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.
  • 4. Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.
  • 5. Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • 6. Veškeré informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou pouze informativní povahy.
  • 7. Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 2. březen 2017.

Doporučená konfigurace prohlížeče a počítače: Web je plně kompatibilní se všemi obvyklými typy prohlížečů v posledních verzích (tj. s nainstalovanými aktualizacemi k měsíci únor 2017). Web byl testován pro prohlížeče Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Pro plnou funkčnost webu je nutná zapnutá podpora JavaScriptu a doporučen je přehrávač Adobe Flashplayer.

Celková cena v ceníku obsahuje cenu za dům, zahradu, terasu a parkovací stání. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoli změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.

Veškeré informace, vizualizace a obrazový doprovod mají pouze informativní charakter a společnost Amadet Jenštejn s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální a závazné údaje, smluvní i obchodní podmínky jsou na vyžádání k dispozici v sídle společnosti.

Výměry domů se mohou ve skutečnosti lišit. Uvedené půdorysy a plochy mají pouze informativní charakter. Přesné parametry domů jsou specifikovány v projektové dokumentaci a ve smlouvě uzavírané s klientem.

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů: Informujeme zájemce o koupi o možnosti mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů souvisejících s koupí rodinného domu Amadet Jenštejn; subjektem příslušným pro takové mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce (bližší informace dostupné na www.coi.cz).

Vyplněním a odesláním formuláře potvrzuji, že souhlasím, aby společnost Amadet a.s. uchovávala, shromažďovala a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, obsažené ve formuláři, za účelem marketingového využití. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat, že mohu žádat přístup k mým osobním údajům za účelem kontroly jejich správnosti a případně žádat jejich opravu nebo žádat vysvětlení nebo nápravu závadného stavu, pokud jsou mé osobní daje zpracovávány v rozporu s ochranou soukromí a osobního života. Souhlasím s tím, že zpracováním mých osobních údajů k uvedenému účelu může Amadet a.s. pověřit třetí osobu, která je zpracovatelem údajů.
Amadet a.s.
Durychova 101/66, Lhotka, 142 00  Praha 4
IČ: 056 57 121
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22122

Amadet Jenštejn s.r.o.
Durychova 101/66, Lhotka, 142 00  Praha 4
IČ: 050 81 521
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258062

Kontaktní osoba
Eva Dvorská
Tel.: +420 603 157 032
E-mail: dvorska@amadet.cz