Financování

POSTUP PŘI KOUPI RODINNÉHO DOMU

V případě vážného zájmu o koupi domu Vám nabízíme možnost nezávazné ústní rezervace na 3 dny. Během této lhůty obdržíte návrh rezervační smlouvy.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je uzavřena do 3 dnů od ústní rezervace. Do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy uhradí klient část kupní ceny domu jako rezervační poplatek. Rezervační poplatek se započítává do kupní ceny rodinného domu. V případě odstoupení od smlouvy z vlastní vůle klienta je rezervační poplatek nevratný. Výše rezervačního poplatku je 100.000,- Kč

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva je uzavírána dle dohody, nejpozději do 90 dnů po podpisu Rezervační smlouvy. Do 5 dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí kupující druhou část kupní ceny, tj. doplatek do 10% kupní ceny domu.

Kupní smlouva

Smlouva je uzavírána po vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a vkladu Prohlášení vlastníka stavby na katastrální úřad. V případě platby z vlastních zdrojů uhradí kupující zbývajících 90% kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po podpisu Kupní smlouvy. V případě platby části kupní ceny pomocí hypotečního úvěru bude zbývající částka uhrazena v termínu sjednaném v kupní smlouvě.

Našim klientům nabízíme možnost výhodných hypotečních úvěrů u banky financující náš projekt. Více informací zde: PDF

V případě zájmu o hypoteční úvěr se můžete obrátit na našeho specialistu. Náš finanční poradce Vám rád poradí s výběrem a nastavením vhodného hypotečního úvěru a pomůže Vám s vyřizováním potřebných dokumentů.

William Jalloul

Tel.: + 420 737 486 116
william.jalloul@gfsgroup.cz

GFS